Skip to content

MIKROPROCESOROWE ZABEZPIECZENIE OD ZWARĆ POJEDYNCZYCH ZWOI CEWEK PZC3f.

zabezpieczenie

Przeznaczenie

Zabezpieczenie typu PZC3f przeznaczony jest do zabezpieczenia wszystkich urządzeń elektrycznych trójfazowych symetrycznie obciążonych, a szczególnie dedykowane jest do silników elektrycznych trójfazowych. PZC3f zabezpiecza urządzenia elektryczne w sieciach nn i sn, dowolnej mocy(z wykorzystaniem przekładników prądowych) przed skutkami zwarć pojedynczych zwoi cewek uzwojeń. Chroni urządzenia elektryczne w ważnych dla klientów i drogich zastosowaniach.

PZC3f nie zastępuje istniejących podstawowych zabezpieczeń, a uzupełnia skuteczność ochrony urządzeń elektrycznych trójfazowych.

PZC3f odpowiedzią na…

Jedną z główną przyczyną awarii silników elektrycznych jest uszkodzenie uzwojeń wskutek obniżenia się wartości izolacji uzwojeń i wystąpienia zwarcia zwojowego.

Obecnie silniki elektryczne wyposaża się w zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe oparte na modelu cieplnym i pomiarze wartości skutecznej prądu fazowego. Tak skonstruowane zabezpieczenie nie chroni uzwojeń stojana w przypadku zwarć pojedynczych zwoi cewek. Jeżeli takie zwarcie nastąpi w czasie pracy obciążonego silnika to wartość prądu fazowego nie przekracza wartości nominalnej i podstawowe zabezpieczenie nie wyłączy silnika w stanie pracy awaryjnej, zaś w zwartym zwoju uzwojenia, popłynie prąd o wartości przekraczającej kilkunastokrotnie wartość nominalną. Silnik ulegnie uszkodzeniu wskutek gwałtownego wzrostu temperatury zwartego fragmentu uzwojenia.

zabezpieczenie2

Korzyści stosowania

Stasowanie PZC3f ogranicza zagrożenie pożarowe mogąca powstać wskutek niekontrolowanego wzrostu temperatury uzwojeń oraz w istotny sposób minimalizuje zakres uszkodzenia i związane z tym koszty naprawy zabezpieczonego urządzenia. Po wykryciu zwarcia zwojowego zakres remontu ogranicza się do naprawy uszkodzonej cewki, a nie przezwojenia uzwojeń.

 

Działanie

Rozwój elektroniki pozwolił OPA S.A. w Zabrzu na opracowanie mikroprocesorowego zabezpieczenie od zwarć pojedynczych zwoi cewek typu PZC3f. Sposób i układ zabezpieczenia PZC3f objęty jest zgłoszeniem patentowym.

PZC3f dokonuje szybkiej identyfikacji zwarcia zwojów na podstawie pomiaru kąta przesunięcia fazowego prądów. Zabezpieczenie porównując fazy prądów z wartością przed uszkodzeniem z dużą precyzją wykrywa zwarcie już pojedynczego zwoju cewki oraz umożliwia natychmiastowe odłączenie urządzenia.

Dodatkowo PZC3f umożliwia monitorowanie temperatury w newralgicznych punktach urządzenia poprzez dwa czujniki temperatury (termistory) PT1000. Wzrost temperatury powyżej zadanej, powoduje zadziałanie zabezpieczenia i wyłączenie urządzenia.

Obszar zastosowań

PZC3f jest uniwersalnym przekaźnikiem zabezpieczającym urządzenie 3 fazowe dowolnej mocy współpracującym z trzema zewnętrznymi przekładnikami prądowymi x/5 podłączanymi do listwy zaciskowej oraz z dwoma zewnętrznymi czujnikami temperatury. Użytkownik poprzez styki przekaźników: wyjściowego i wejściowego może w bardzo prosty sposób podłączyć PZC3f do obwodu sterowania pomp, wentylatorów, kompresorów, przenośników lub wykorzystać do zabezpieczenia innych urządzeń w przemyśle lub domu.

DORADCA TECHNICZNY

Jerzy Łaba

DORADCA HANDLOWY

Artur Hucz