Skip to content

PROJEKTOWANIE I OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowych instalacji elektrycznych i energetycznych oraz analiz pracy sieci elektroenergetycznych zgodnie zobowiązującymi polskimi normami.

Nasz dział projektowy realizuje projekty budowlane i wykonawcze w budownictwie powszechnym i przemysłowym z zakresu:

 • rozdział energii (rozdzielnie główne, główne stacje transformatorowe, szafy rozdzielcze),
 • sieci i instalacje średniego napięcia, instalacje odgromowe,
 • uziemienia, dokumentacje modernizacyjne obiektów energetycznych,
 • budowa i wyposażenie głównych stacji transformatorowych GST,
 • rozdzielnie elektroenergetyczne GPZ w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych,
 • linie kablowe SN i nN.

Posiadamy innowacyjne rozwiązania zabezpieczeń elektroenergetycznych dla przemysłu w szczególności podziemnych zakładów górniczych. Nasi projektanci posiadają duże doświadczenie w projektowaniu sieci i zabezpieczeń elektroenergetyki kopalnianej.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w opracowywaniu dokumentacji wymaganej w procesie budowlanym.

Nasz dział projektowy oferuje również wykonywanie analiz oraz obliczeń sieci elektrycznych i energetycznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w przeprowadzeniu obliczeń sieciowych, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie dokonujemy obliczeń między innymi:

 • mocy i prądów zwarciowych,
 • parametrów sieci niezbędnych do doboru aparatury elektroenergetycznej,
 • sprawdzenia doboru i nastaw zabezpieczeń, sprawdzenia doboru wyłączników,
 • sprawdzenia doboru kabli,
 • sprawdzenia doboru przekładników,
 • sprawdzenia spadków napięć w sieci,
 • przeprowadzanie analizy przebiegu zwarć w sieci.

OSOBA KONTAKTOWA

Janusz Pubrat

OSOBA KONTAKTOWA

Andrzej Wiaterek