Barbórka 2020

Wszystkim górnikom i ich rodzinom nieustającej opieki św. Barbary, bezpiecznej pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym życzą Zarząd i pracownicy Ośrodka Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrzu

Czytaj więcej