PATENT

W dniu 08.12.2015 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1410, z późn. zm.) Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił naszej firmie ochrony patentowej. Przedmiotem wynalazku jest „Urządzenie do pomiaru parametrów przekroju poprzecznego, zwłaszcza szybów kopalnianych”, mające zastosowanie w szczególności do kontroli lokalnych deformacji obudowy szybów górniczych, a także studni głębinowych, jak również wysokich […]

Czytaj więcej