PATENT

W dniu 08.12.2015 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1410, z późn. zm.) Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił naszej firmie ochrony patentowej. Przedmiotem wynalazku jest „Urządzenie do pomiaru parametrów przekroju poprzecznego, zwłaszcza szybów kopalnianych”, mające zastosowanie w szczególności do kontroli lokalnych deformacji obudowy szybów górniczych, a także studni głębinowych, jak również wysokich przewodów kominowych np. kominów elektrowni.

Szyb, jako podstawowy składnik systemu transportu pionowego oraz wentylacji zakładu górniczego, ulega w trakcie swej eksploatacji różnym uszkodzeniom w skutek oddziaływań dynamicznych (drgań) teologicznych i atmosferycznych. Występują wtedy zwykle lokalne deformacje obudowy szybowej powodujące zmiany parametrów geometrii obudowy szybowej, a w konsekwencji nierówności prowadników naczyń wyciągowych, co może prowadzić do ewentualnego zakleszczenia, wypadnięcia naczynia lub jego zaczepienia o obudowę albo element zbrojenia szybu. W tej sytuacji niezbędne jest okresowe monitorowanie istotnych parametrów geometrii szybu, szczególnie mających kluczowe znaczenie: pionowości szybu oraz kształtu obwiedni jego przekroju poprzecznego.

Urządzenie według wynalazku, zawiera pomiarowy moduł wyposażony w sterowniczy blok, zasilający blok i przenośny komputer, które są umieszczone w opuszczanej w głąb szybu rewizyjnej kapsule zintegrowanej z podstawą skanującego modułu. Dzięki wykorzystaniu autorskich rozwiązań pozwala na dokonywanie skutecznych i bezpiecznych pomiarów. Dodatkową jego zaletą jest niewrażliwość na zanieczyszczenia występujące w obudowie szybu jak również możliwość programowej korekty zmian położenia środka okręgu średniego związanego z drganiami kapsuły rewizyjnej.

Nasz patent:

{gallery}Patent{/gallery}