Spotkanie z przedstawicielami Wyższego Urzędu Górniczego

W dniu 14.04.2022r. w siedzibie Ośrodka Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrzu odbyło się spotkanie przedsiębiorców oraz Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, w celu promowania bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle górniczym. Tematem przewodnim spotkania było: „Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań aplikacyjnych w projektowaniu kopalnianych sieci elektroenergetycznych.

Czytaj więcej