Recertyfikacja ZSZ

W wyniku auditu recertyfikującego przeprowadzonego w październiku bieżącego roku w obszarze Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzone zostało spełnienie przez OPA SA wymogów trzech norm: PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie jakości PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie środowiska PN-ISO 45001:2018 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Celami auditu były: ocena zgodności systemu zarządzania organizacji z kryteriami auditu, ocena […]

Czytaj więcej